2024 Src Kurs Başlama Tarihleri
|

2024 Src Kurs Başlama Tarihleri

Src kurs başlama tarihleri, her ayın 15’inde kayıtların Milli Eğitim Bakanlığına evrakların online ortamda aktarılmasından sonra belirlenir. Src belgesi alacak şoförler için Src Kursu tarafından eğitim ve dersler planlanır. Src Kurs Başlama Tarihleri Src kurs başlama tarihleri, aslında eğitimin başlama tarihleridir. Dönemler her ayın 15’inden sonra planlanır. Genellikle takip eden ay içerisinde belirlenen tarihler, bağlı…