Src Kurs Başlama Tarihleri 2023

Src Kurs Başlama Tarihleri 2023

Src kurs başlama tarihleri, her ayın 15’nde kayıtların Milli Eğitim Bakanlığına evrakların online ortamda aktarılmasından sonra Src belgesi alacak şoförler için Src Kursu tarafından eğitim ve dersler planlanır. Src Kurs Başlama Tarihleri Src kurs başlama tarihleri, aslında eğitim başlama tarihidir. Dönemler her ayın 15’nden sonra planlanır. Genellikle takip eden ay içerisinde belirlenen tarihler bağlı bulunduğunuz…